Cmentarz katolicki w Prużanie

      Cmentarz katoicki w Prużanie Cmentarz katolicki w Prużanie znajduje się w południowo-zachodniej części miasta,
przy ul. Kafanowa.
Znajduje się na nim kaplica z 1852 roku.
W południowo-zachodniej części cmentarza zlokalizowano sześć kwater żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 r.
Kwatery żołnierzy z 1920r. Całość jest ogrodzona słupkami betonowymi połączonymi łańcuchem. W mogiłach oznakowanych betonowymi tablicami spoczywa 126 żołnierzy WP.

W punkcie centralnym ustawiony pomnik, na którym umieszczono tablicę z napisami w językach polskim i białoruskim:

Tablica "ŻOŁNIERZOM PUŁKÓW POZNAŃSKICH WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYM I ZMARŁYM W LATACH 1920-1921 RODACY".

W północno-zachodniej części cmentarza znajdują się kwatery żołnierzy armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej, poległych podczas I wojny światowej oraz żołnierzy Armii Czerwonej z 1920 r.

      W części "cywilnej" tylko część mogił jest w stanie, który pozwala na odczytanie danych osób zmarłych w nich pochowanych. Wiele napisów jest częściowo lub całkowicie nieczytelnych. Przykłady takich mogił zamieszczone są tutaj.Zobacz też:

Cmentarz - spis mogił
Kościół w Prużanie
Prużana