Zdjęcia z majątku Widne koło Prużany

W 1937 roku mój dziadek Aleksander Andrzejkowicz odziedziczył majątek Widne koło Prużany
Wcześniej majątek ten należał do Romualda Andrzejkowicza, który zmarł śmiercią samobójczą w 1930 roku.

Fotografie nr 1-4

Zdjęcia wykonane w Boże Narodzenie 1938 roku w majątku Widne koło Prużany.

Aleksander Andrzejkowicz                   Aleksander Andrzejkowicz

Aleksander Andrzejkowicz                   Aleksander Andrzejkowicz

Fotografia nr 5

Zdjęcie wykonane w maju 1937 roku w parku majątku Widne koło Prużany.

Aleksander Andrzejkowicz         powiększenie

Fotografia nr 6

Zdjęcie wykonane w maju 1937 roku w parku majątku Widne koło Prużany.

Aleksander Andrzejkowicz         powiększenie

Fotografia nr 7

Dziadek Aleksander Andrzejkowicz z pierwszą żoną Ireną.
Zdjęcie wykonane prawdopodobnie w parku majątku Widne koło Prużany.
Data nieznana.

Aleksander Andrzejkowicz         powiększenie
                                                                                                                                        do góry