Szydłowszczyzna

      "Szydłowszczyzna" - przedwojenna wieś położona na północ od Dubuczyna. Próżno jej szukać na dzisiejszej mapie, nie przetrwała.
      Powstała prawdopodobnie w roku 1921. Wieś znana jako "Szydłowszczyzna" składała się z mniejszych jednostek znanych jako "Kolonia Szydłowszczyzna", "Mała Szydłowszczyzna", "Duża Szydłowszczyzna" i "Osada Szydłowszczyzna".
Wcześniej był tam majątek/folwark "Szydłowszczyzna" należący do rodziny Kossopolańskich.
      Do roku 1926 Szydłowszczyzna należała terytorialnie do gminy Dobuczyn.
Później na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 1926 roku weszła w skład gminy wiejskiej "Prużana" z siedzibą urzędu gminnego w mieście powiatowym Prużanie
      We wsi istniała kapilca mariawicka, która należała do parafii w Mińsku Mazowieckim. Została zamknięta krótko przed wybuchem wojny ze względu na nieprzychylne nastawienie okolicznych miewszkańców.
      Tuż przed wybuchem wojny 1939 roku mieszkało tam około 30 rodzin polskich i białoruskich. Mieszkały tam między innymi rodziny rodziny: KOPEĆ, Kubicki, Niżnikowski, Prosianowski, Rogoziński, Proga, Brzeziński, Orłowski i inni.
Wszystkie polskie rodziny zamieszkujące Szydłowszczyznę w roku 1945 wyjechały do Polski.
      Same zabudowania istniały jeszcze przez kilka lat i były zamieszkane przez okoliczną ludność białoruską.
      Więcej o Szydłowszczyźnie [ tutaj ].

Szydłowszczyzna koło w Prużany     Szydłowszczyzna na mapie z 1931 roku.

                                                                                                                            do góry  /  up


Szydłowszczyzna koło w Prużany     Szydłowszczyzna na mapie z 1931 roku.

                                                                                                                            do góry  /  up


Szydłowszczyzna koło w Prużany     Droga przy której stały domy i kapliczka (w kierunku zachodnim).

                                                                                                                            do góry  /  up


Szydłowszczyzna koło w Prużany     Droga przy której stał dom Jana KOPCIA (w kierunku wsi Dobuczyn).
    Za drzewami po prawej cmentarz. W głębi po lewej las należący do Jana Kopcia.

                                                                                                                            do góry  /  up


Szydłowszczyzna koło w Prużany     Cmentarz na skraju wsi Szydłowszczyzna.

                                                                                                                            do góry  /  up


Szydłowszczyzna koło w Prużany     Symboliczne nagrobki rodziny Kubickich, mieszkańców wsi Szydłowszczyzna.

                                                                                                                            do góry  /  up


Szydłowszczyzna koło w Prużany     Kapliczka.
    Więcej o historii kapliczki [ tutaj ].

                                                                                                                            do góry  /  upZobacz też:

Cmentarz - spis mogił
Kościół w Prużanie
Prużana